Jedinstveni evropski referentni okvir za jezike

Evropski referentni okvir za jezike je zajednička baza na osnovu koje se uče strani jezici u evropskim državama. Znanje jezika se ovdje definiše na šest nivoa.

Nivo A1 | Početak
Nauči jednostavne izraze i rečenice. Opiši gdje živiš i koje hobije imaš.
Nivo A2 | Razmijeni jednostavne informacije
Možeš da se sporazumiješ u razgovoru o jednostavnim temama i opišeš šta ti treba, recimo, prilikom kupovine.
Nivo B1 | Spreman za svakodnevicu
Na putu kroz Njemačku možeš da se sporazumiješ u većini situacija. Možeš da razgovaraš o doživljajima i događajima i da izneseš svoj stav.
Nivo B2 | Sigurnost u razgovoru
Razumiješ sve spontano i tečno govoriš. Možeš da slijediš duži razgovor i tekst ili diskusiju o kompleksnim i apstraktnim temama, te da o njima izneseš svoje mišljenje.
Nivo C1 | Rutinska komunikacija
Ne moraš da se prisjećaš riječi i fleksibilno koristiš njemački u slobodnom vremenu, na poslu ili u školi. Duge i zahtjevne tekstove razumiješ bez problema.
Nivo C2 | Komunikacija bez problema
Razumiješ sve što čuješ ili pročitaš. Izražavaš se spontano i tečno, a informacije prenosiš i predstavljaš opširno i sveobuhvatno.