حرف ä Ä و واژه‌هایی با ä Ä

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • Ä ä
  • Äpfel
  • Käse