حرف ö Ö و واژه‌هایی با ö Ö

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  •  Ö ö
  •  Öl
  •  Löffel