حرف ü Ü و واژه‌هایی با ü Ü

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • Ü ü
  • Überraschung
  • Schlüssel