آزمون تعیین سطح زبان

سطح آموزشی A2 | تبادل اطلاعات ساده
تو می‌توانی در باره مهم‌ترین موضوعات روزمره صحبت کنی، در موقعیت‌های روزمره کارت را پیش ببری و خواست‌های خود را بیان کنی، برای مثال در هنگام خرید.