Czas przeszły Perfekt: czasownik posiłkowy haben

Mężczyzna z plecakiem i kijami idzie pod górę przez łąkę.
null colourbox.de

Gestern haben wir eine Wanderung gemacht.

To zdanie wyrażone jest w czasie przeszłym Perfekt. Używamy go najczęściej w języku mówionym do wyrażenia czegoś, co miało miejsce w przeszłości.

Czas przeszły Perfekt składa się z dwóch części:

a) Na drugim miejscu w zdaniu znajduje się tzw. czasownik posiłkowy. Najczęściej jest to czasownik haben – odmieniany w czasie teraźniejszym.

b) Działanie opisane w zdaniu wyrażamy za pomocą drugiego czasownika, który znajduje się na końcu zdania. Ten czasownik ma formę imiesłowu czasu przeszłego, biernego (Partizip II). Większość tych imiesłowów zaczyna się przedrostkiem ge-. Imiesłowy czasu przeszłego (Partizip II) w zdaniach czasu przeszłego Perfekt mają formę nieosobową, co oznacza, że się ich nie odmienia.

 

Czas przeszły Perfekt: haben (odmienione przez osoby) + imiesłów czasu przeszłego (Partizip II):

Was habt ihr gestern gemacht?
Wir haben eine Wanderung gemacht.

 

Pojęcia gramatyczne w języku niemieckim:

das Perfekt: Czas przeszły złożony jest formą czasownika, za pomocą której wyrażamy to, co wydarzyło się w przeszłości. Składa się z odmienionego czasownika posiłkowego (haben lub sein) i imiesłowu czasu przeszłego (Partizip II).