Czas przeszły Perfekt

Powtórka: Czas przeszły złożony (Perfekt)

Ich habe gestern Fußball gespielt.

W języku mówionym do wyrażenia tego, co się wydarzyło w przeszłości, używamy zwykle czasu przeszłego złożonego (Perfekt).

Czas przeszły Perfekt składa się z dwóch części:

a) Na drugim miejscu w prostym zdaniu orzekającym znajduje się czasownik posiłkowy haben lub sein – odmieniany jak w czasie teraźniejszym.

b) Działanie opisywane w zdaniu wyrażone jest za pomocą drugiego czasownika, który znajduje się na końcu zdania. Czasownik ten ma formę imiesłowu czasu przeszłego (Partizip II). Większość imiesłowów Partizip II zaczyna się przedrostkiem ge-. Imiesłów Partizip II jest nieosobową formą czasownika, co oznacza, że się go nie odmienia.

Pojęcia gramatyczne w języku niemieckim:

das Perfekt: Czas przeszły Perfekt jest formą czasownika, za pomocą której wyrażamy to, co się wydarzyło w przeszłości. Składa się z odmienionego czasownika posiłkowego (haben lub sein) oraz imiesłowu czasu przeszłego, biernego (Partizip II).