Czas teraźniejszy (1)

W odmianie czasownika często zmieniają się końcówki. Końcówka czasownika zmienia się zależnie od osoby, do której odnosi się czasownik. Właściwą końcówkę osobową dodajemy do rdzenia czasownika.

Przykład odmiany czasownika: „Ich komme aus Spanien”.

 

Przykład: kommen

Woher kommst du, Nico? – Ich komme aus Spanien.

Woher kommen Sie, Herr González? – Ich komme aus Spanien.

W czasie teraźniejszym większość czasowników odmieniamy w następujący sposób:

    kommen
Liczba pojedyncza 1. osoba ich komme
Liczba pojedyncza 2. osoba du kommst
Liczba pojedyncza i mnoga Formalny zwrot grzecznościowy Sie kommen

 

Przykład:  heißen

Kiedy rdzeń czasownika kończy się na -s, , -z lub -x, w 2. osobie liczby pojedynczej dodajemy tylko końcówkę -t:

    heißen
Liczba pojedyncza 1. osoba ich heiße
Liczba pojedyncza 2. osoba du heißt
Liczba pojedyncza i mnoga  Formalny zwrot grzecznościowy Sie heißen

 

Przykład: sein

Ich bin Nico. Und wer bist du? – Ich bin Emma.

Ich bin Lisa Brunner. Und wer sind Sie? – Ich bin Sigi Körner.

Czasownik sein, jak i inne ważne czasowniki w języku niemieckim, jest nieregularny. Dlatego zawsze ucz się także form czasownika!

    sein
Liczba pojedyncza 1. osoba ich bin
Liczba pojedyncza 2. osoba du bist
Liczba pojedyncza i mnoga Formalny zwrot grzecznościowy Sie sind

 

 

Pojęcia gramatyczne w języku niemieckim:

das Verb: Czasowniki są wyrazami oznaczającymi czynność, zdarzenie lub stan, np. iść, jeść, bawić się. Niemieckie czasowniki zazwyczaj kończą się w bezokoliczniku na -en, np. kommen, heißen, lernen.

die Konjugation: Jeśli czasownik jest używany w różnych czasach i formach osobowych, ulega on zmianie. Często otrzymuje wtedy określoną końcówkę. Zmianę formy czasownika nazywamy koniugacją.

das Präsens: Czas teraźniejszy jest formą gramatyczną czasownika. Czasu teraźniejszego używamy do mówienia o wydarzeniach, czynnościach i stanach, które mają miejsce lub trwają w teraźniejszości.