Czasowniki modalne: dürfen

Tabliczka z zakazem palenia.
null iStockphoto

Hier darf man nicht rauchen.

W tej lekcji poznasz ostatni czasownik modalny – dürfen. Pozostałe już znasz. Czasownik modalny dürfen wyraża pozwolenie lub uprawnienie do zrobienia czegoś, udzielone przez autorytet, np. rodziców, państwo czy lekarza.

Sie dürfen Wasser oder Tee trinken.

Hier dürfen Sie zwei Stunden parken.

W ten sam sposób autorytet może czegoś zabronić. Aby wyrazić zakaz, używa się czasownika dürfen z przeczeniem.

Sie dürfen keinen Kaffee trinken.

Hier dürfen Sie nicht parken.

 

Odmiana czasownika modalnego dürfen:

dürfen, podobnie jak w przypadku większości innych czasowników modalnych, w liczbie pojedynczej zmienia się samogłoska rdzenna. Forma czasownika w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej jest taka sama.

Liczba pojedyncza:  
1. osoba ich darf
2. osoba du darfst
3. osoba er/sie/es/man darf
Liczba mnoga:  
1. osoba wir dürfen
2. osoba ihr dürft
3. osoba sie dürfen
Formalnie: Sie dürfen

 

Powtórka: müssen

Dla porównania przyjrzyj się jeszcze raz zdaniom z czasownikiem modalnym müssen.

Czasownik müssen wyraża konieczność, przymus czy zobowiązanie. Oznacza, że ktoś jest zmuszony do zrobienia czegoś:

Er muss arbeiten. (On musi pracować, bo potrzebuje pieniędzy na życie.)

Zaprzeczając czasownik müssen, wyrażamy brak przymusu i zakazu. Oznacza to, że nie trzeba koniecznie czegoś robić, ale jeśli ma się ochotę, można to zrobić.

Er muss nicht arbeiten. (On jest bogaty i ma wystarczająco dużo pieniędzy na życie. Być może pracuje, bo ma na to ochotę.)