etwas beenden
beendet, beendete, hat beendet

zakończyć coś

własny/własna/własne

parę, kilka

fleißig
fleißiger, am fleißigsten

pracowity, pracowicie

hart
härter, am härtesten

ciężki, ciężko

Miałbym/miałabym... 

Poproszę…, Chciałbym/chciałabym…

„würd-” +  bezokolicznik to forma wyrażająca tryb przypuszczający 

Chciałbym/chciałabym…

miejsce pracy, posada

(von etwas) träumen
träumt, träumte, hat geträumt

marzyć (o czymś) 

sich etwas wünschen
wünscht, wünschte, hat gewünscht

życzyć sobie czegoś