Nazwisko po ślubie

Kiedyś w Niemczech żona zwyczajowo po ślubie przyjmowała nazwisko męża. Dziś jest inaczej: mąż może przyjąć nazwisko żony albo każdy pozostaje przy swoim. Małżonkowie mogą także nosić podwójne nazwisko, czyli dodać nazwisko męża lub żony do własnego. W przypadku wspólnych dzieci, trzeba podjąć jednoznaczną decyzję. Nawet jeśli oboje rodzice mają podwójne nazwisko, dzieci mogą nosić tylko jedno z nich.