Odmiana czasownika: können

Kannst du am Montag? – Nein, am Montag kann ich nicht.

Czasownik können należy do grupy szczególnych czasowników, nazywanych modalnymi. Czasowniki te są odmieniane inaczej niż czasowniki, które już znasz:

  • Czasowniki modalne w liczbie pojedynczej często mają inną samogłoskę rdzenną niż w liczbie mnogiej.
  • Formy  1. i  3. osoby liczby pojedynczej są takie same: czasownik nie ma końcówki.
Liczba pojedyncza:  
1. osoba  ich kann
2. osoba  du kannst
3. osoba  er/sie/es kann
Liczba mnoga:  
1. osoba  wir können
2. osoba  ihr könnt
3. osoba  sie können
Formalnie:  Sie können