Präteritum czy Perfekt?

Aby wyrazić coś, co wydarzyło się w przeszłości, możemy użyć formy czasu przeszłego prostego  (Präteritum) bądź złożonego (Perfekt). Choć obydwie formy są poprawne, zazwyczaj jednak preferuje się użycie jednej z nich.

Forma czasu przeszłego Präteritum

  • używana jest przede wszystkim w języku pisanym, np. w artykułach prasowych czy tekstach literackich.
  • dla czasowników sein, haben oraz czasowników modalnych używana jest również w języku mówionym.

 

Forma czasu przeszłego Perfekt

  • używana jest przede wszystkim w języku mówionym i nieformalnych tekstach, np. prywatnych mailach.
  • dla czasowników sein, haben oraz czasowników modalnych używana jest bardzo rzadko.