Słowotwórstwo: zawody

W języku niemieckim nazwy tych samych zawodów dla kobiet i mężczyzn zazwyczaj różnią się od siebie.

Formę żeńską tworzy się najczęściej przez dodanie końcówki -in do formy męskiej. W przeciwieństwie do rodzaju męskiego nazwy w rodzaju żeńskim, które kończą się na -in, tworzą regularną liczbę mnogą:

  Rodzaj męski Rodzaj żeński
Liczba pojedyncza der Lehrer die Lehrerin
Liczba mnoga die Lehrer die Lehrerinnen

 

  Rodzaj męski Rodzaj żeński
Liczba pojedyncza der Ingenieur die Ingenieurin
Liczba mnoga die Ingenieure die Ingenieurinnen

 

  Rodzaj męski Rodzaj żeński
Liczba pojedyncza der Pilot die Pilotin
Liczba mnoga die Piloten die Pilotinnen

 

  Rodzaj męski Rodzaj żeński
Liczba pojedyncza der Computerexperte* die Computerexpertin*
Liczba mnoga die Computerexperten die Computerexpertinnen

 

*Jeśli nazwa zawodu w rodzaju męskim kończy się na -e, w rodzaju żeńskim końcówkę -e zastępuje się końcówką -in.

Czasami w rodzaju żeńskim dodatkowo pojawia się przegłos (Umlaut).

  Rodzaj męski Rodzaj żeński
Liczba pojedyncza der Arzt die Ärztin
Liczba mnoga die Ärzte die Ärztinnen

 

  Rodzaj męski Rodzaj żeński
Liczba pojedyncza der Koch die Köchin
Liczba mnoga die Köche die Köchinnen

 

  Rodzaj męski Rodzaj żeński
Liczba pojedyncza der Anwalt die Anwältin
Liczba mnoga die Anwälte die Anwältinnen

 

Niektóre żeńskie formy nazw zawodów tworzy się w zupełnie inny sposób:

  Rodzaj męski Rodzaj żeński
Liczba pojedyncza der Bankkaufmann die Bankkauffrau
Liczba mnoga die Bankkaufmänner die Bankkauffrauen

 

  Rodzaj męski Rodzaj żeński
Liczba pojedyncza der Krankenpfleger die Krankenschwester
Liczba mnoga die Krankenpfleger die Krankenschwestern

 

Jeśli mówimy o grupie zawodowej, do której należą zarówno kobiety, jak i mężczyźni, często używamy liczby mnogiej rodzaju męskiego. Jednakże ze względu na równouprawnienie coraz częściej używa się dzisiaj obu form jednocześnie albo stosuje się neutralną liczbę mnogą.

Viele Ärzte und Ärztinnen arbeiten auch nachts.

Bankkaufleute arbeiten in einer Bank.