Dil bilgisi konuları

Almancanın en önemli dil bilgisi kurallarına buradan ulaşabilirsin.

Fiiller
Fiil çekimi: bügeln
Konjunktiv II: rica
Konjunktiv II: rica
Fiiller: yer/yön
“werden” Fiili
Kişisiz fiiller
Emir kipi: resmî olmayan kullanım
Präteritum geçmiş zaman: karma fiiller
İki nesneli fiiller
Perfekt: “sein” yardımcı fiili
Partisip II: düzensiz
Pasif
Pasif
Konjunktiv II (Dilek - şart kipi): istekler
Konjunktiv II (Dilek – şart kipi): istekler
Konjunktiv II (Dilek – şart kipi): İstekler
Perfekt: “haben” yardımcı fiili
Partisip II: düzenli
Dönüşlü fiiller
Fiil + edat
Ayrılabilen fiiller
Şimdiki zaman fiil çekimi
Fiil çekimi: haben
Ünlü değişimi: e’den i’ye
Fiil çekimi: lesen
Şimdiki zaman fiil çekimi
Fiil çekimi: sprechen
Ünlü değişimi: a’dan ä’ye
Çekim: können
Fiil çekimi: mögen
Modal fiiller: anlam
gehen + mastar
Modal fiil
Emir kipi: resmî kullanım
Zamanlar
Präteritum geçmiş zaman: müssen, dürfen
Präteritum geçmiş zaman: können, wollen
Präteritum: düzenli
Präteritum geçmiş zaman: düzensiz
Perfekt: “sein” yardımcı fiili
Partisip II: düzensiz
Pasif
Perfekt: “haben” yardımcı fiili
Partisip II: düzenli
Präteritum geçmiş zaman mı yoksa Perfekt geçmiş zaman mı?
Präteritum geçmiş zaman: sein
Präteritum geçmiş zaman: haben
İsimler ve belirteçler
Artikeli olan yer isimleri
İki nominatif kullanımı
İsimleştirme
İşaret sıfatı: dies-
İsim: Dil bilgisel cinsiyet
Artikel: Belirsiz
Belirli mi yoksa belirsiz mi?
İsim: Çoğul
Artikel: Belirli
Sözcük yapımı: birleşik sözcükler
Sözcük oluşumu: meslekler
İsim çekimi
Fiiller: yer/yön
İlgi cümleleri: nominatif
İki nominatif kullanımı
Akuzatif
İlgi cümleleri: akuzatif
İlgi cümleleri + edatlar
Genitif
Genitif yerine datif kullanımı
İki nesneli fiiller
Nesne olarak zamir kullanımı
İlgi cümleleri: datif
İlgi cümleleri + edat
Şahıs zamirleri: akuzatif
Şahıs zamirleri: datif
Edatlar + datif
Datif ile kullanılan ifadeler
Datif
Olumsuzlama
Artikel: Olumsuz
Olumsuz: nicht
Olumsuz yapma: nicht/kein
Zamirler
Dönüşlü zamirler
Soru sözcükleri: ismin hâlleri
Nesne olarak zamir kullanımı
Zamir: es
Şahıs zamirleri: akuzatif
Şahıs zamirleri: datif
Belgisiz zamirler
Dönüşlü zamirler
Dönüşlü zamirler
Şahıs zamirleri: er, sie
Soru sözcükleri: wer, was
Belgisiz zamir: man
Soru sözcükleri: welch-
İlgeç
Çift hâlli edatlar
Çift hâlli edatlar
Artikelsiz yer isimleri
in, an edatları
Edatlar: vor, nach
İlgi cümleleri + edatlar
Edatlar: für
Edatlar + datif
Edatlar: bei, von
Yer edatları
Yer edatları
Edatlar: vor, seit
Yer edatları: in, nach
Edat: aus
Edat: in
Edatlar: an
Edatlar: um, von … bis
Edatlar: mit
Yer edatları 
Sıfatlar ve zarflar
Zarflar: derecelendirme
Edat işlevli zarflar
Zarflar: derecelendirme
Zarflar: gerne
“Sein” fiilinden sonra sıfat kullanımı
Zarflar: sıralandırma
zu + sıfat
Karşılaştırma: wie/als
zu + sıfat
Cümle yapısı
Bağlaçlar: denn
Yan cümleler: als
Birden fazla sözcükten oluşan bağlaçlar
Yan cümleler: weil
Yan cümleler: dass
İlgi cümleleri: nominatif
İlgi cümleleri: ayrılan temel cümleler
Dolaylı soru cümleleri: ob
İlgi cümleleri: akuzatif
İlgi cümlelerini birleştirme
İlgi cümleleri + edatlar
Soru sözcükleri: ismin hâlleri
İki nesneli fiiller
Nesne olarak zamir kullanımı
İlgi cümleleri: datif
İlgi cümleleri + edat
Amaç belirten yan cümleler: um ... zu
Amaç belirten yan cümleler: damit
Cümle yapısı: yan cümleler
Cümle yapısı: yan cümleler
Cümle yapısı: yan cümleler
Dolaylı soru cümleleri
Bağlaçlar: aber
Bağlaçlar: oder
Cümle yapısı: Özne
Cümle yapısı: Akuzatif nesne
Soru sözcükleri: wer, was
W soruları
Soru ve bildirme cümleleri
Söz dizim: bildirme cümleleri
Soru sözcükleri: welch-
Soru sözcükleri: wie viel
Cümle yapısı: çok sözcüklü yüklemler
Sayılar
20’den 100’e kadar sayılar
11’den 19’a kadar sayılar
Saat: resmî olmayan form
Edatlar: um, von … bis
100’den itibaren sayılar
1000’den itibaren sayılar
Sıra sayıları
Numaraları söyleme
Saatler: resmî kullanım
Saatler: resmî olmayan kullanım
Diğerleri
Öznesiz mesajlar
Önerilerde bulunma
Zaman ifadeleri: mevsimler
Talimatlar
Zaman bildirme: Wann ...?
Zaman bildirme: Wie lange ...?
Zaman bildirimleri: Wie oft ...?
Resmî olmayan ve resmî
Resmî olmayan ve resmî
Zaman bildirimleri: dies-/nächst-
Resmî konuşmalar