Неозначений займенник: man

Неозначений займенник man часто вживається у висловлюваннях загального характеру. Це означає, що дане висловлювання стосується не якоїсь певної людини, а невизначеної особи, групи осіб або взагалі всіх людей. Навіть коли йдеться про групу осіб, man використовується в однині. Форма дієслова – така сама, як при узгодженні з особовими займенниками er/sie/es.

Nico isst gern Gazpacho.

Er isst gern Gazpacho.

Man isst in Spanien gern Gazpacho.

 

man та Mann

Зверни увагу на різницю між неозначеним прийменником man та іменником Mann. Слово man з однією буквою n в кінці означає сукупність людей, до якої також належать особи жіночої статі. Слово Mann з двома nn означає одну особу чоловічої статі.

 

Словничок німецької граматики: 

das Indefinitpronomen: неозначені займенники вказують на живих істот, предмети або явища в ситуаціях, коли невідомо або ж не хочуть говорити, хто саме виконує дію.