Модальні дієслова

Модальні дієслова: können і müssen

Дієслова können і müssen належать до групи модальних. Модальні дієслова переважно стоять разом з іншим повнозначним дієсловом у реченні. У такому разі модальне дієслово описує ставлення або відношення виконавця до виконуваної дії, яку виражає друге дієслово.  

Об'єктивний опис дії:
Ich stehe auf.

Модальне дієслово können описує можливість або здатність:
Ich kann aufstehen. (У мене нема важкої хвороби чи поранень. Я можу встати.)

Модальне дієслово müssen описує необхідність:
Ich muss aufstehen. (У мене призначена зустріч або мені треба на роботу. Я мушу встати.)

 

Відмінювання модальних дієслів

Модальні дієслова відмінюються не так, як «нормальні» дієслова:

  • Модальні дієслова часто мають різні кореневі голосні в однині і в множині.
  • Форма 1-ї і 3-ї особи однини однакова – у дієслова нема закінчення.  

Приклад: müssen

однина:  
1-а особа ich muss
2-а особа du musst
3-я особа er/sie/es muss
множина:  
1-а особа wir müssen
2-а особа ihr müsst
3-я особа sie müssen
ввічлива форма: Sie müssen

 

Модальні дієслова у реченні

  • У простому розповідному реченні відмінюване модальне дієслово у теперішньому часі стоїть на 2-му місці.
  • Друге дієслово стоїть в інфінітиві у кінці речення. Це означає, що воно не відмінюється і залишається у початковій формі. 

 

підмет і модальне дієслово   2-е дієслово (інфінітив)
Ich muss morgen  arbeiten.
Du musst morgen  arbeiten.
Er muss morgen  arbeiten.
Wir müssen morgen  arbeiten.
Ihr müsst morgen  arbeiten.
Sie müssen morgen  arbeiten.

 

У німецькій мові члени речення можуть змінювати своє місце у реченні. Проте позиція модального дієслова та інфінітива залишається незмінною: Morgen muss ich arbeiten.

Словничок німецької граматики:

das Modalverb: модальні дієслова – це дієслова, які зазвичай вживаються разом з іншим повнозначним дієсловом і виражають ставлення або відношення виконавця дії до цього дієслова. Вони можуть зокрема вказувати на можливість або необхідність виконати певну дію. У розповідному реченні теперішнього часу модальне дієслово відмінюється, у той час як повнозначне дієслово стоїть в інфінітиві. 

der Infinitiv: інфінітивом називають початкову (неозначену) форму дієслова, яка не відмінюється. У початковій формі дієслова зазвичай стоять у словниках та інших списках. Німецькі дієслова в інфінітиві мають закінчення -(e)n.