Будова речень: розповідні речення

У простому розповідному реченні відмінюване дієслово має своє строго визначене місце. Воно завжди стоїть на другому місці. Розташування підмета у реченні є вільнішим. Часто він стоїть на початку речення, тобто перед відмінюваним дієсловом. 

Однак на початок речення можна також поставити й інші члени речення, щоб таким чином, наприклад, підкреслити їхнє смислове навантаження. Часто це обставини часу або місця. В такому випадку підмет стоїть після відмінюваного дієслова, тобто на третьому місці. 

Приклад: обставина часу jetzt

 

Приклад розповідного речення з підметом на початку: Ich bin jetzt in Deutschland.Приклад розповідного речення з обставиною часу на початку: Jetzt bin ich in Deutschland.
null DW

 

Приклад: обставина місця in Frankreich*

 

Приклад розповідного речення з підметом на початку: Man isst in Frankreich viel Käse.Приклад розповідного речення з обставиною місця на початку: In Frankreich isst man viel Käse.
null DW

 

* У цьому випадку обставина місця складається з двох слів. Оскільки обидва слова пов'язані за змістом, вони разом ставляться на початок речення. Дієслово і тут стоїть на другому місці.

 

Деколи на першому місці можуть стояти й інші члени речення.

 

Приклад розповідного речення з підметом на початку: Man isst in Italien Pizza.Приклад розповідного речення з обставиною місця на початку: In Italien isst man Pizza.Приклад розповідного речення з додатком на початку: Pizza isst man in Italien.
null DW