Зображення дошки, на якій написано "Меню 1", та приборів з дерева, які лежать поруч.
1 / 3

Яка послідовність правильна?

Розстав фрагменти у логічній послідовності.

Im Restaurant:
Das Menü:

0 з 2 - виконані вправи0 – отримані бали.

1 / 3