Рід іменників

Три артиклі 

Чашка кави; під нею текст: "der Kaffee"
null colourbox.de

Молоко наливають у склянку, текст: "die Milch"
null iStockphoto
Пляшка води; текст: "das Wasser"
null colourbox.de

У німецькій мові іменникам властива граматична категорія роду. Йдеться про чоловічий, жіночий і середній рід. Рід іменника можна визначити за допомогою артикля, який стоїть перед іменником:

чоловічий рід: der Kaffee, der Tee, der Saft

жіночий рід: die Milch, die Limo, die Cola

середній рід: das Wasser, das Bier

Вичерпних правил щодо вживання артикля у німецькій мові, на жаль, немає. Тому кожен іменник необхідно вчити разом з його артиклем. 

У словниках завжди вказаний рід іменника. Там ти побачиш або означений артикль, або позначення m. (= чоловічий рід), f. (= жіночий рід), n. (= середній рід). 

Словничок німецької граматики: 

das Nomen: іменник як частина мова позначає назви істот, предметів та різних явищ. У німецькій мові для іменників використовуються також терміни Substantive або Hauptwörter. 

der Artikel: артиклі – це службові слова, які стоять перед іменниками. Слова der, die і das є трьома означеними артиклями німецької мови, за допомогою яких можна визначити рід іменника.

das Genus: кожному іменнику властивий певний граматичний рід, а саме maskulin (чоловічий), feminin (жіночий) і neutral (середній). Іменники чоловічого роду мають артикль der, жіночого роду – артикль die, середнього – артикль das.