حرف ß و واژه‌هایی با ß

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  •  ß
  •  Fuß
  •  Fußball