آموخته‌هایت را امتحان کن

آموخته‌ها از تمام درس‌های دوره ABC را بسنج و این دوره را با یک امتحان به پایان ببر.