حرف b B و واژه‌هایی با b B

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • B b
  • Banane
  • Zwiebel