حرف c C و واژه‌هایی با c C

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  •  C c
  •  Computer
  •  Creme