حروف ترکیبی ch CH و واژه‌هایی با ch CH

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • Ch ch
  • Milch
  • Buch