حروف ترکیبی ck و واژه‌هایی با ck

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • ck
  • Rucksack
  • Rock