حرف d D و واژه‌هایی با d D

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • D d
  • Dose
  • Schokolade