حرف h H و واژه‌هایی با h H

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • H h
  • Hose
  • Hand