حرف i I و واژه‌هایی با i I

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • I i
  • Information
  • Musik