حرف j J و واژه‌هایی با j J

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • J j
  • Jacke
  • Joghurt