حرف k K و واژه‌هایی با k K

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • K k
  • Koffer
  • Schokolade