حرف n N و واژه‌هایی با n N

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • N n
  • Nase
  • Banane