حروف ترکیبی st St و واژه‌هایی با st St

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • St st
  • Stuhl
  • Stift