حرف x X و واژه‌هایی با x X

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • X x
  • Xylophon
  • Taxi