حرف y Y و واژه‌هایی با y Y

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • Y y
  •  Yoga
  •  Handy