حرف z Z و واژه‌هایی با z Z

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • Z z
  • Zitrone
  • Pizza