Nareszcie – Nico wprowadza się do WG! Sebastian pomaga mu wnosić kartony i meble. I prosi Lisę, by w wolnej chwili pomogła mu w pewnej wyjątkowej sprawie.

Rozmawianie o czasie wolnym

Tutaj nauczysz się:

  • rozmawiać o czasie wolnym i różnych zainteresowaniach
  • rozmawiać o codziennych czynnościach