(auf etwas/jemanden) an|stoßen
stößt an, stieß an, hat angestoßen

wznosić toast (za coś/za kogoś)

Za...!

feiern
feiert, feierte, hat gefeiert
feiern

świętować, wyprawiać imprezę

zu etwas/jemandem gehören
gehört, gehörte, hat gehört

należeć do czegoś/do kogoś

jemandem gratulieren
gratuliert, gratulierte, hat gratuliert

gratulować komuś

die gute Laune
nur Singular

dobry humor

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

positiv
positiver, am positivsten

pozytywny, pozytywnie

Prost!
alternativ: Prosit!

Na zdrowie!

etwas/jemanden schätzen
schätzt, schätzte, hat geschätzt

szanować, cenić coś/kogoś

vergesslich
vergesslicher, am vergesslichsten

zapominalski

sich auf etwas/jemanden verlassen
verlässt, verließ, hat verlassen

polegać na czymś/na kimś

sich verstehen
versteht, verstand, hat verstanden

rozumieć się