sich etwas an|schauen
schaut an, schaute an, hat angeschaut

oglądać coś sobie

Na razie!

Proszę bardzo!

doof
doofer, am doofsten

głupi, głupio

dürfen
darf, durfte

móc coś zrobić, mieć pozwolenie

trochę

sich auf etwas/jemanden freuen
freut, freute, hat gefreut

cieszyć się na coś/na kogoś

wcale nie

gebrochen

złamany

zaraz, wkrótce

leise
leiser, am leisesten

cichy, cicho

die Praxis, die Praxen

praktyka lekarska, gabinet lekarski 

etwas/jemanden röntgen
röntgt, röntgte, hat geröntgt

prześwietlać coś/kogoś

szkoda

natychmiast

die Sprechstundenhilfe, die Sprechstundenhilfen

recepcjonistka w praktyce lekarskiej

ponad

vorbei|kommen
kommt vorbei, kam vorbei, ist vorbeigekommen

wpaść (do kogoś)

der Zahnarzt, die Zahnärzte

dentysta, stomatolog

dentystka, stomatolożka

etwas zeigen
zeigt, zeigte, hat gezeigt

pokazać coś