Budowa zdania: klamra zdaniowa

Jeśli w zdaniu oznajmującym znajduje się kilka czasowników bądź ich części, obowiązują następujące zasady:

  • Jeden czasownik lub część czasownika znajduje się na drugim miejscu w zdaniu i jest odmieniany.
  • Pozostałe czasowniki bądź ich części znajdują się na końcu zdania. Ich forma nie jest dopasowana do podmiotu, ale pozostaje zawsze taka sama.

Przykładami takiej składni są zdania z czasownikami modalnymi i zdania z czasownikami rozdzielnie złożonymi.

 

Ich muss morgen arbeiten.
Du musst morgen arbeiten.
Ich stehe jetzt auf.
Er steht jetzt auf.
Ich muss jetzt aufstehen.
Ihr müsst jetzt aufstehen.

 

Pozostałe części zdania można dowolnie przestawiać również i w tym przypadku. Pozycja odmienionego czasownika i pozostałych czasowników bądź ich części nie ulega zmianie.

Morgen muss ich arbeiten.
Jetzt stehe ich auf.
Jetzt muss ich aufstehen.