co dwa tygodnie

bezrobotny

Jest mi wszystko jedno.

sich engagieren
engagiert, engagierte, hat engagiert

angażować się

jemandem gratulieren
gratuliert, gratulierte, hat gratuliert

gratulować komuś

der Naturschutz
nur Singular

ochrona przyrody

jemandem/etwas schaden
schadet, schadete, hat geschadet

szkodzić komuś/czemuś

sozial
sozialer, am sozialsten

społeczny, socjalny, społecznie, socjalnie

etwas übernehmen
übernimmt, übernahm, hat übernommen

przejmować coś

die Umwelt
nur Singular

środowisko

Zapomnij! Daj sobie z tym spokój!

dalej

witzig
witziger, am witzigsten

dowcipny, śmieszny, dowcipnie, śmiesznie