der Ärger
nur Singular

złość

etwas beschriften
beschriftet, beschriftete, hat beschriftet

opatrywać etykietą, opisywać coś

etwas besorgen
besorgt, besorgte, hat besorgt

załatwiać coś

jemanden bei etwas erwischen
erwischt, erwischte, hat erwischt

przyłapywać kogoś na czymś

etwas hängen
hängt, hängte, hat gehängt
etwas hängen

wieszać coś

z tyłu

tam z tyłu

zawartość, treść

mnóstwo

kaputt|gehen
geht kaputt, ging kaputt, ist kaputtgegangen

zepsuć się, przestać działać

der Karton, die Kartons

karton, pudełko

pudełko, pudło, skrzynka, skrzynia

kommen
kommt, kam, ist gekommen

tutaj: iść (np. mebel, który jest przenoszony z jednego miejsca w drugie) 

der Lastwagen, die Lastwagen
alternativ: der LKW, die LKWs
der Lastwagen, die Lastwagen

ciężarówka

etwas legen
legt, legte, hat gelegt

kłaść coś

der LKW, die LKW
Abkürzung für: Lastkraftwagen, alternativer Plural: die LKWs

w skrócie: ciężarówka 

(etwas) packen
packt, packte, hat gepackt
(etwas) packen

pakować (coś)

sollen
soll, sollte

tutaj: mieć iść (np. mebel, który jest przenoszony z jednego miejsca w drugie)

etwas sortieren
sortiert, sortierte, hat sortiert

sortować coś

etwas stellen
stellt, stellte, hat gestellt

stawiać coś

der Umzugskarton, die Umzugskartons

karton do przeprowadzki

z przodu

tam z przodu

etwas weg|werfen
wirft weg, warf weg, hat weggeworfen

wyrzucać coś