Po wyjściu gości gospodarze imprezy na chwilę siedli przy ognisku. Podczas gdy inni jeszcze sobie coś jedzą, Nawin popada w melancholijny nastrój…

Rozmawianie o krajach

Tutaj nauczysz się:

  • rozmawiać o przysmakach z różnych krajów
  • funkcji zaimka „man“ 
  • różnicować intonację w pytaniach oraz zdaniach orzekających