Liczebniki od 11 do 19

Liczebniki 11 i 12 są zbudowane nieregularnie.

Od 13 budowa liczebników jest zazwyczaj regularna. Najpierw nazywamy jedność (np. drei), a potem dziesiątkę (np. zehn):

Deutschkurse | Nicos Weg | Grammatik_A1_E2_L1_S2_Foto1
null DW

 

Liczebniki 16 i 17 są nieznacznie nieregularne. Jedności (sechs, sieben) tracą końcówki.

11   elf
12   zwölf
13 drei + zehn dreizehn
14 vier + zehn vierzehn
15 fünf + zehn fünfzehn
16 sechs + zehn sechzehn
17 sieben + zehn siebzehn
18 acht + zehn achtzehn
19 neun + zehn neunzehn