Liczebniki od 20 do 100

Także przy liczebnikach powyżej 20 nazywamy najpierw jedność, a potem dziesiątkę, przy czym występują tu dwie osobliwości:

  • Liczebnik eins traci końcówkę -s, łącząc się z dziesiątką.
  • Pomiędzy jednością a dziesiątką znajduje się und, które je łączy.
Deutschkurse | Nicos Weg | Grammatik_A1_E2_L1_S2_Foto2
null DW
21 einundzwanzig
22 zweiundzwanzig
23 dreiundzwanzig
24 vierundzwanzig
25 fünfundzwanzig
26 sechsundzwanzig
27 siebenundzwanzig
28 achtundzwanzig
29 neunundzwanzig
30 dreißig

 

Okrągłe liczebniki zazwyczaj tworzy się z jedności i końcówki -zig. Jest jednak kilka wyjątków: 10, 20, 30, 60 i 70 są nieregularne.

10 zehn
20 zwanzig
30 dreißig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig
100 einhundert (w skrócie: hundert)

 

Z następujących elementów możesz utworzyć wszystkie liczby od 21 do 99.

(1) ein-
(2) zwei-
(3) drei-
(4) vier-
(5) fünf-
(6) sechs-
(7) sieben-
(8) acht-
(9) neun-

und
-zwanzig (20)
-dreißig (30)

-vierzig (40)
-fünfzig (50)
-sechzig (60)
-siebzig (70)
-achtzig (80)
-neunzig (90)