Nieformalnie i formalnie (2)

Nieformalne pożegnania

Mężczyzna i kobieta żegnają się pocałunkiem w policzek.
null DW

Tschüss, Martina!Mach's gut!

Bis bald! – Tschüss!

  • W nieformalny sposób żegnamy się z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, a także kolegami i koleżankami z pracy.  
  • Do przyjaciół, członków rodziny i znajomych zwracamy się po imieniu.

 

Formalne pożegnania

Pani Kamp i pan Müller żegnają się formalnie przez podanie ręki.
null DW

Auf Wiedersehen, Herr Tillmanns! – Auf Wiedersehen!

  • Zwrotów formalnych używamy w kontaktach z nieznajomymi dorosłymi, w sytuacjach zawodowych, w urzędach, a także robiąc zakupy. 
  • W sytuacjach formalnych używamy zwrotów grzecznościowych przed nazwiskiem: Herr – zwracając się do mężczyzny, Frau – do kobiety.
  • Jeśli nie jesteśmy pewni, czy zwracać się formalnie bądź nieformalnie, zawsze wybieramy zwrot formalny.

Pojęcia gramatyczne w języku niemieckim:

Informel:  Zwrotów nieformalnych używamy w rozmowach z rodziną i przyjaciółmi.

formell: Zwrotów formalnych używamy w oficjalnych sytuacjach.