Odmiana przymiotnika (3)

Jeśli przymiotnik stoi bezpośrednio przed rzeczownikiem, który opisuje, końcówka przymiotnika ulega zmianie i dopasowuje się do rzeczownika. Taką zmianę w przymiotniku nazywamy odmianą (deklinacją) przymiotnika. Rozróżnia się trzy rodzaje deklinacji. To, której z nich używamy, zależy od tego, jaki rodzajnik stoi przed rzeczownikiem: rodzajnik nieokreślony, rodzajnik określony lub brak rodzajnika.

 

Deklinacja po rodzajniku określonym

Jeśli przed rzeczownikiem znajduje się rodzajnik określony, przymiotnik przyjmuje końcówkę -e lub -en.

Znasz już końcówki przymiotnika w mianowniku i bierniku:

  • Przymiotniki przed rzeczownikiem w liczbie mnogiej (mianownik, biernik) mają końcówkę -en.
  • W bierniku przymiotniki przed rzeczownikami rodzaju męskiego również przyjmują końcówkę -en.
  • Inne rzeczowniki przyjmują końcówkę -e.
Mianownik
der Mantel: der schwarze Mantel
die Hose: die braune Hose
das Hemd: das weiße Hemd
die Schuhe: die neuen Schuhe

 

Biernik
den Mantel: den schwarzen Mantel
die Hose: die braune Hose
das Hemd: das weiße Hemd
die Schuhe: die neuen Schuhe

 

Końcówki przymiotnika w celowniku są proste: wszystkie przymiotniki przyjmują końcówkę -en.

Celownik
dem Mantel: dem schwarzen Mantel
der Hose: der braunen Hose
dem Hemd: dem weißen Hemd
den Schuhen: den neuen Schuhen