Podawanie czasu: formalnie

Deutschkurse | Nicos Weg | Grammatik_A1_E8_L1_S1_Foto1
null colourbox.de

Es ist siebzehn Uhr vierzig.

lub:

Es ist siebzehn Uhr und vierzig Minuten.

W mediach oraz podczas oficjalnych spotkań czas określa się zazwyczaj w sposób formalny:

  • Stosuje się system 24-godzinny.
  • O północy mówi się: Es ist null Uhr lub: Es ist vierundzwanzig Uhr.
  • Najpierw podaje się godziny, a potem minuty.