Przyimki czasu: um, von – bis

O godzinę często pytamy za pomocą zaimka pytającego wann:

Wann beginnt der Kurs?

Wann arbeitest du?

 

Na pytanie o godzinę odpowiada się...

  • używając um, jeśli chodzi o konkretną porę:
    Der Kurs beginnt um neun.
  • używając von … bis …, jeśli chodzi o przedział czasowy:
    Ich arbeite von acht bis fünf.

Pojącia gramatyczne w języku niemieckim:

die Präposition: Przyimki są zazwyczaj krótkimi wyrazami, które łączą inne wyrazy lub grupy wyrazów. Opisują związek między żywymi istotami, przedmiotami lub faktami i zjawiskami.