Przyimki czasu: vor, nach

Przyimków vor i nach używamy, aby określić kolejność wydarzeń.

Grafika przedstawiająca oś czasu od godziny 7 do 9 z zaznaczonymi trzema punktami: „duschen, Frühstück, zum Sprachkurs gehen”.
null DW

Vor dem Frühstück duscht Nico.

Nach dem Frühstück geht er zum Sprachkurs.

 

Jeśli podajemy informacje dotyczące czasu za pomocą przyimków vor i nach, używamy celownika dla rodzajnika i następującego po nim rzeczownika.

der Unterricht:
vor/nach dem Unterricht

die Pause:
vor/nach der Pause

das Frühstück:
vor/nach dem Frühstück